Teil
Artikel
Beschreibung
1
90511275000
Kabelbaum
640,82 €
2
90111060100
Horn 82 dia
31,21 €
3
90111060010
Unterlegscheibe glatt 8,4x25x2
3,37 €
4
J025080123
hh Kragenschraube m8x12 sw12
4,44 €
5
90611053000
Batterie 12V / 8ah
94,11 €
6
90511054001
Halterungsgummi für Batterie
10,52 €
7
90611057000
Relais (Verriegelung)
26,52 €
8
90611157000
Relais (Aux1diode)
26,52 €
9
90211097000
Erdungskabel
19,75 €
11
90511034000
Spannungsregler
147,82 €
12
90511134010
Spannungsregler der Halterung
10,52 €
13
J025060303
Flanschschraube m6x30 ws10
2,34 €
14
J025060253
Schraube angeflanscht m6x25
2,34 €
15
J025060109
hh-kragenschraube m6x10 sw8
2,34 €
16
90141088000
Sensor überrollen
52,69 €
17
J025050103
hh-schraubenschraube m5x10
2,34 €
21
90511097000
Erdkabel
19,75 €
22
90811059000
Starterkabel
23,01 €
23
90111058000
Anlasserrelais
45,88 €
24
90611035000
integrale Einheit
107,11 €
25
J025060143
hh Kragenschraube m6x14 sw8
2,34 €
26
75011088005
Sicherung Mini 5a
2,62 €
26
75011088010
Sicherung 10a 07
2,62 €
26
75011088015
Sicherung 15a 07
2,62 €
26
75011088030
Sicherung 30a
2,62 €
30
90539010000
Zündeinheit
49,34 €
31
90511030000
Anzeigerelais
30,46 €
32
90511021000
Steuerlicht des Steuergeräts
38,17 €